Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

watdafak
9211 f0ab 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
watdafak
8162 0912 420
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
watdafak
watdafak
Reposted frommrrru mrrru viainsanedreamer insanedreamer
watdafak
0446 820c 420
Reposted fromLane Lane vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
watdafak
watdafak
1999 b74a 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamaardhund maardhund

March 23 2018

watdafak
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura

December 04 2017

Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viaczekoladowanadzieja czekoladowanadzieja
watdafak
6303 354d 420
Reposted frommart6na mart6na viatwice twice
watdafak
watdafak
5181 aa76 420
Reposted fromonnomnom onnomnom viaeatglitterr eatglitterr
watdafak
5049 56d1 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaasert4 asert4
watdafak
0549 ffae 420
watdafak
0729 bdf1 420
Reposted fromdivi divi viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
watdafak
2382 39d4 420
Reposted fromfloe floe vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
watdafak
Jeśli nosisz w sobie samotność to ona nie zniknie w Nowym Jorku, Barcelonie ani Kairze. Zabierzesz ją dokądkolwiek będziesz próbowała uciec. Bo nie da się uciec od samego siebie.
— Beata Pawlikowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl