Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

watdafak
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura

December 04 2017

Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viaczekoladowanadzieja czekoladowanadzieja
watdafak
6303 354d 420
Reposted frommart6na mart6na viatwice twice
watdafak
watdafak
5181 aa76 420
Reposted fromonnomnom onnomnom viaeatglitterr eatglitterr
watdafak
5049 56d1 420
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaasert4 asert4
watdafak
0549 ffae 420
watdafak
0729 bdf1 420
Reposted fromdivi divi viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
watdafak
2382 39d4 420
Reposted fromfloe floe vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
watdafak
Jeśli nosisz w sobie samotność to ona nie zniknie w Nowym Jorku, Barcelonie ani Kairze. Zabierzesz ją dokądkolwiek będziesz próbowała uciec. Bo nie da się uciec od samego siebie.
— Beata Pawlikowska

December 03 2017

watdafak
napisałbym coś. coraz częściej o tym myślę i przy okazji zastanawiam się w jakim stanie byłem, gdy popełniłem jakieś tam bazgroły. czy było gorzej czy może nieco lepiej. możliwe, że lepiej, bo byłem w stanie pozbierać myśli do kupy, wykrzesać z siebie potok całkiem sensownie brzmiących zdań. a aktualnie mam problem z napisaniem krótkiego zdania zapraszającego na karaoke.

nowy rok się jeszcze nie zaczął, jeszcze nie myślałem o nim za bardzo, a już wiem, że będzie trudny, podły i jeszcze jakieś przymiotniki mogłyby się znaleźć, ale trzeba ograniczać wulgaryzmy.

cytując pana, którego cenię, szanuję za trafność słów, których używa, które są bliskie mojej głowie:

Stałem się jakiś zimny, nie wiem, w którym momencie Stałem się jakiś dziwny, choć nie wiem w jakim sensie Czuję, że nie mam nic nawet jeśli mam więcej Czuję, że miałem kiedyś coś za czym teraz tęsknię Nieznośnie tak, odczuwam brak tego ciągle Wiem dokąd iść, nie wiem dlaczego błądzę Kolejny raz usypia mnie ten wzrok wbity w pościel [...]

to nieznośna bytu ciężkość
Reposted fromcorvax corvax viahydrosphere hydrosphere
watdafak
Myliło mi się najprawdopodobniej całe życie.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
watdafak
watdafak
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaszydera szydera

November 09 2017

2900 c291 420
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
watdafak
watdafak
3046 c330 420
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
watdafak
2325 7014 420
Reposted fromnaciol naciol viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl