Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2020

watdafak
7158 dbad 420
watdafak
watdafak
9988 1470 420
Reposted bydedestructioncholeraanotherwaytodiecharlotte99justonebulletniskowogajkaawakenedgrovlyvalardohaeriswikszprzedmarancza
watdafak

November 28 2019

watdafak
4091 1644 420
Reposted byLeguanienmhsabiiancaniskowoexistentialsiostrzyca

November 20 2019

watdafak
9850 078c 420
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
watdafak
7495 de39
Reposted fromupinthesky upinthesky viahydrosphere hydrosphere

November 09 2018

watdafak
9211 f0ab 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
watdafak
8162 0912 420
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
watdafak
watdafak
Reposted frommrrru mrrru viainsanedreamer insanedreamer
watdafak
0446 820c 420
Reposted fromLane Lane vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
watdafak
watdafak
1999 b74a 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamaardhund maardhund

March 23 2018

watdafak
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura

December 04 2017

Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viaczekoladowanadzieja czekoladowanadzieja
watdafak
6303 354d 420
Reposted frommart6na mart6na viatwice twice
watdafak
watdafak
5181 aa76 420
Reposted fromonnomnom onnomnom viaeatglitterr eatglitterr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl